Μαραμαθάς και συνεργάτες

Ποιοί ήμαστε
Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στον Δήμο της Πετρούπολης και με δεύτερη εγκατάσταση στον Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής. Οι Υπεύθυνοι Πουλιάδη Αθηνά και ο σύζυγός της Μαραμαθάς Ανδρέας είναι πτυχιούχοι της Ανώτατης Εμπορικής Αθηνών και μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το γραφείο διαθέτει πλήρη τεχνολογική υποδομή, επαγγελματικά προγράμματα και εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του Internet. Στόχος του η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων στα λογιστικά – φοροτεχνικά τους ζητήματα. Οι συνεργάτες του γραφείου διαθέτουν επίσης επιστημονική κατάρτιση, συνέπεια και υπευθυνότητα. Το Γραφείο μας εξυπηρετεί τις περιοχές της Αττικής από τα Βόρεια Προάστια, τα Δυτικά Προάστια, το Κέντρο των Αθηνών μέχρι και τις περιοχές Νίκαια και Κορυδαλλό σε ό,τι αφορά ενημέρωση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (μηχανογραφικά & χειρόγραφα), δηλώσεις Φ.Π.Α., φορολογικές δηλώσεις, παρακρατούμενοι Φόροι, μισθοδοσίες, οικονομικές μελέτες.
Το Γραφείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1992, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε Ιδιώτες. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και του κάθε φορολογουμένου προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη κάθε επιχείρηση.
 
Για το λόγο αυτό το Γραφείο μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην εκμετάλευση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο με σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα αλλά και με έμπειρο προσωπικό.
Τί προσφέρουμε :

Φορολογική - Λογιστική Υποστήριξη:

 •  Η τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Α, Β και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.
 •  Επίλυση φορολογικών υποθέσεων - συμβιβασμοί
 •  Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίου
 •  Υποθέσεις Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (Νομαρχία, ισολογισμοί κ.τ.λ.)
 •  Έναρξη εργασιών (νέα επιχείρηση) - μεταβολές

Μηχανοργάνωση:

 •  Μελέτη μηχανοργάνωσης της επιχείρησης σας
 •  Προσφορά ολοκληρωμένου συστήματος
 •  Προγράμματα μηχανοργάνωσης
 •  Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος

Συμπλήρωση Δηλώσεων:

 • Υποβολή δηλώσεων (Taxisnet - Intrastat)
 • Προσωρινή - οριστική Φ.Μ.Υ.
 • Μισθολογικών καταστάσεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
 • Αποδόσεις Α.Φ.Μ.
 • Βεβαιώσεις αποδοχών
 •  Υποβολή δήλωσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 •  Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 •  Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
 •  Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS
 •  Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων

Μισθοδοσία:

 •  Αποστολή ΑΔΠ
 •  Αναγγελίες ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασιών
 •  Πληρωμές Εισφορών
 •  Ασφαλιστικές Ενημερότητες

Επίσης:

 •  Έντυπα Ε1 - Ε2 - Ε3 - Ε5 - Ε7 - Ε9 - Ε14
 •  Συμβουλές σχετικά με λογιστικά και φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 •  Ρευματοδότηση Οικοδομών

 
Η εργασία μας προτείνουμε να γίνεται κατ’ εξοχήν στον δικό σας χώρο, διότι έτσι πιστεύουμε ότι η προβλεψη, η πρόλειψη, η επαφή και η ενημέρωσή σας είναι άριστη. Όμως εάν η επιθυμία σας είναι διαφορετική η συνεργασία δύναται να γίνεται μετά χαράς στις δικές μας εγκαταστάσεις.